wtorek, 20 grudnia 2016

Wkrętaki, które zapewniają bezpieczeństwo.

Wkrętaki, które zapewniają bezpieczeństwo.

Wszelkie prace, takie jak między innymi wkręcanie i dokręcanie śrub w gniazdkach, przy których istnieje zagrożenie porażenia prądem wymagają odpowiedniego zabezpieczenia. Warto także nawet w trakcie majsterkowania na własną rękę wykorzystywać markowe narzędzia, które są trwałe i zapewniają odpowiedni stopień ochrony.


Podczas szukania odpowiednich narzędzi, które zapewniają wyżej wymienione funkcje warto zwrócić uwagę na zestaw wkrętaków oferowanych przez renomowaną niemiecką firmę Hogert Technik. W proponowanym przez Nas komplecie producent umieścił 6 ergonomicznych śrubokrętów. W danym komplecie można znaleźć wyjątkowo wytrzymałe narzędzia, zarówno o końcówkach krzyżowych jak i płaskich. Zestaw pozwala na odpowiednie dopasowanie danego wkrętaka do śruby. Co w efekcie daje nam stu procentową pewność tego, że nie zniszczymy, oraz nie obrobimy śruby podczas wkręcania i odkręcania. Proponowane wkrętaki ponadto posiadają izolowaną rękojeść, która pozwala na wygodne użytkowanie, a przede wszystkim bezpieczne.W rezultacie jest to idealny produkt łączący ze sobą dwa najważniejsze aspekty mianowicie niską cenę w porównaniu do jakości wykonania.piątek, 28 października 2016

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowaOCHRONA ODGROMOWA
obiekty mieszkalne

 Oferta Naszego sklepu.ELEMENTY SKŁADOWE ZEWNĘTRZNEGO URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNEGO


 1. przewód odgromowy np. przewód okrągły Fe/Zn, Cu, Al Ø8
 1. uchwyty gąsiorowe np. uchwyt gąsiorowy rozsuwany AN-15E, AN-151B, AN-14C, AN-15G


Uchwyty gąsiorowe profilowane dedykowane są do konkretnych gąsiorów. Dobór uchwytu odbywa się na podstawie nazwy producenta i gąsiora. W przypadku uchwytu na blachodachówkę dobór uchwytu odbywa się na podstawie zawartych wymiarów w karcie produktu.


Uchwyty gąsiorowe rozsuwane montowane do większości gąsiorów cylindrycznych. Dobór odpowiedniego uchwytu odbywa się poprzez sprawdzenie zakresu K.


Uchwyty gąsiorowe uniwersalne montowane do większości gąsiorów cylindrycznych. Dobór odpowiedniego uchwytu odbywa się poprzez sprawdzenie zakresu K.


 1. iglice kominowe np. seria AN-90


Realizacja ochrony odgromowej kominów, nadbudówek oraz innych urządzeń na dachach obiektów. Posiadają uchwyty montażowe na stałe wspawane w iglice oraz złącze do połączenia z przewodem odgromowym.
 1. złącza: przelotowe, krzyżowe, kontrolne np. AN-01, AN-02A, AN-03, AN-04, AN-07, AN-07C


Złącza przelotowe, krzyżowe, kontrolne przeznaczone są do połączenia przewodów ze sobą lub z metalowymi instalacjami. Elementy te powinny być tak skonstruowane aby po zainstalowaniu gwarantowały pewne i trwałe połączenie. Wszystkie złącza powinny wykazywać wysoką odporność na oddziaływanie prądu pioruna. Tą odporność określa producent w deklaracji - klasa N lub H - na podstawie przeprowadzonych badań prądowych.
 1. uchwyty: gąsiorowe np. 14K, AN-15, AN-14 lub dachówkowe np. AN-27C, AN- 27E, AN-28 KL
 1. uchwyty rynnowe np. AN-06C, AN-06
 1. uchwyty: ścienne np. AN-40, AN-41, AN-42 rury odgromowe np. AN-RO 20/14 AN-RO 40/36
 1. skrzynki np. AN-60A, AN-60B, AN-60C złącza kontrolne AN-07B, AN-07A
 1. uziom: pionowy prętowy / poziomy otokowy np. AN-53, AN-54, bednarka 30 x 4Zewnętrzne urządzenie piorunochronne ma za zadanie przejęcie bezpośredniego wyładowania piorunowego w obiekt i w sposób bezpieczny odprowadzić prąd pioruna do ziemi. Urządzenie to jest najczęściej montowane do chronionego obiektu. Należy pamiętać o odstępach elektroizolacyjnych, które eliminują uszkodzenia powstałe na wskutek wytworzonego w czasie przepływu prądu pioruna pola elektromagnetycznego. Głównymi elementami zewnętrznej ochrony odgromowej obiektu są: zwody odgromowe, przewody odprowadzające, uziomy.

Zwody odgromowe - mogą być poziome lub pionowe. Zwody poziome tworzą przewody odgromowe zamontowane w uchwytach, wspornikach, które montowane są do dachu obiektu. Z kolei zwody pionowe służą do ochrony elementów, obiektów, urządzeń których nie chroni zwód poziomy niski. Zwód pionowy przyłączamy do siatki zwodów poziomych niskich.

Przewody odprowadzające - służą do bezpiecznego odprowadzenia prądu pioruna z siatki zwodów poziomych i pionowych do uziemienia. Przewody te należy tak projektować i instalować aby tworzyły najkrótszą drogę do uziemienia. Należy zapewnić wielokanałowy odpływ prądu pioruna z siatki zwodów. Zgodnie z normą i klasą LPS, typowe odległości pomiędzy przewodami odprowadzającymi to 10m, 15m, 20m. Montujemy je na powierzchni ściany lub w ścianie.

Uziomy - ich zadaniem jest przyjęcie i rozproszenie prądu pioruna w gruncie. Zalecana jest mała rezystancja uziemienia mniejsza niż 10Ω. Układ uziomów typu A tworzą uziomy poziome (bednarka) lub pionowe (uziomy prętowe), montowane na zewnątrz obiektu osobno dla każdego przewodu odprowadzającego. Układ uziomów typu B składa się z uziomu otowego ułożonego na zewnątrz obiektu będącego w stałym kontakcie z ziemią na przeważającej długości lub uziom fundamentowy.

INSTALACJE ODGROMOWE
obiekty przemysłowe

 Oferta Naszego sklepu.ELEMENTY SKŁADOWE ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ

 1. zwód pionowy - maszty odgromowe seria AN-80, AN-81, AN-83
 1. zwód poziomy podwyższony (klatkowy) - maszty odgromowe seria AN-82
 1. zwód poziomy - przewód okrągły np. Fe/Zn fi 8mm
 1. zwód poziomy - uchwyty dachowe seria AN-11D, AN-11K, AN-11M, AN-11N
 1. zwód poziomy - uchwyty na blachę, felc, papę, rynnę
 1. przewód odprowadzający - uchwyty ścienne na drut, bednarkę, rury odgromowe
 1. połączenia kontrolne - studzienki, złącza kontrolne
 1. uziom pionowy prętowy lub poziomy - bednarka
 1. elementy połączeniowe - złącza: przelotowe, krzyżowe, kontrolneInstalacje odgromowe zewnętrzne składają się z:
• zwodów pionowych i poziomych, bezpośrednio przyjmujących wyładowania;
• elementów połączeniowych służących do łączenia przewodów ze sobą lub z metalowymi instalacjami;
• przewodów odprowadzających, łączących zwody z przewodami uziemiającymi
• przewodów uziemiających, łączących przewody odprowadzające z uziomem;
• zacisku probierczego - stanowiącego połączenie śrubowe przewodu odprowadzającego i przewodu uziemiającego w celu umożliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciągłości galwanicznej części nadziemnej instalacji odgromowej;
• uziomu pionowego, poziomego którego zadaniem jest rozproszenie prądu pioruna w ziemi.


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Naszego sklepu.

środa, 12 października 2016

Wyłączniki Nadprądowe


Stosujemy je w ramach zabezpieczeń, mających na celu zapewnienie ochrony przez skutkami zwarć i przeciążeń.


Budowa i charakterystyka


W instalacjach elektrycznych stosuje się obecnie wyłączniki nadprądowe płaskie o znormalizowanej szerokości, mocowany na wsporniku DIN TH35


Na załączonym przekroju wyłącznika instalacyjnego wyróżnione zostały jego następujące elementy:

Przekrój wyłącznika nadprądowego.


 1. Dźwignia napędowa
 2. Zamek
 3. Styk stały i styk ruchomy
 4. Zaciski przyłączowe
 5. Wyzwalacz termobimetalowy (przeciążeniowy)
 6. Wkręt regulacyjny
 7. Wyzwalacz elektromagnetyczny (zwarciowy)
 8. Komora gaszeniowa (do gaszenia łuku elektrycznego)
Wyłącznik ma dwa wyzwalacze:
 • zwarciowy (elektromagnetyczny lub elektroniczny)
 • przeciążeniowy (termobimetaliczny lub elektroniczny)
Wyłączniki instalacyjne przystosowane są do wielokrotnego działania, ponadto warto zaznaczyć fakt iż czułość ich zadziałania jest większa niż stosowanych wkładek topikowych.
Właściwy i umiejętny sposób dobru wyłączników nadprądowych w instalacji elektrycznej, ich charakterystyk i prądów znamionowych determinuje ich właściwą pracę i właściwość selektywnego wyłączenia. W uproszczeniu chcemy aby wyłączenie nastąpiło z pomocą wyłącznika znajdującego się w najbliżej miejsca awarii.
Właściwy i umiejętny sposób doboru (na etapie projektu instalacji) wyłączników instalacyjnych w instalacji elektrycznej, ich prądów znamionowych i charakterystyk jest bardzo ważny dla ich właściwego i selektywnego działania, tzn. aby wyłączenie następowało przez najbliższy miejscu awarii wyłącznik. Ze względu na obecność komory gaszeniowej ważna jest orientacja (góra/dół) wyłącznika przy montażu.
Charakterystyka A:
Cechuje się działaniem natychmiastowym. W przypadku wystąpienia zwarcia następuje bezzwłoczne rozłączenie obwodu.
Charakterystyka B:
 • zakres prądu znamionowego od 6 do 63 A ,
 • granica zadziałania wyzwalaczy termobimetalowych zawiera się od 1,13 do 1,45 krotności prądu znamionowego wyłącznika (temperatura odniesienia 30°C),
 • obszar zadziałania wyzwalaczy elektromagnesowych wynosi od 3 do 5 krotności prądu znamionowego wyłącznika ,
 • wyłączniki nadprądowe o charakterystyce B są przeznaczone do zabezpieczania przewodów i odbiorników w obwodach: oświetlenia, gniazd wtyczkowych i sterowania .
Charakterystykę C:
 • zakres prądu znamionowego od 0,3 do 63 A ,
 • granica zadziałania wyzwalaczy termobimetalowych zawiera się od 1,13 do 1,45 krotności prądu znamionowego wyłącznika (temperatura odniesienia 30°C) ,
 • obszar zadziałania wyzwalaczy elektromagnesowych wynosi od 5 do 10 krotności prądu znamionowego wyłącznika ,
 • wyłączniki nadprądowe o charakterystyce C są przeznaczone do zabezpieczania przed skutkami zwarć i przeciążeń instalacji, w których zastosowano urządzenia elektroenergetyczne o dużych prądach rozruchowych (silniki, transformatory).Charakterystykę: D:
 • zakres prądu znamionowego od 0,3 do 63 A,
 • granica zadziałania wyzwalaczy termobimetalowych zawiera się od 1,13 do 1,45 krotności prądu znamionowego wyłącznika (temperatura odniesienia 30°C),
 • obszar zadziałania wyzwalaczy,
 • elektromagnesowych wynosi od 10 do 20 krotności prądu znamionowego wyłącznika, wyłączniki nadprądowe z charakterystyką D są przeznaczone do zabezpieczania obwodów urządzeń elektroenergetycznych o bardzo dużych prądach w chwili załączania, np. silników o ciężkim rozruchu, transformatorów, grup lamp oświetleniowych; nie doprowadzają one do niepożądanych przedwczesnych wyłączeń napięcia zasilania zabezpieczanej instalacji.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wyłączników nadprądowych w naszym sklepie.


środa, 5 października 2016

Sezon grzewczy tuż tuż. Warto zadbać o bezpieczeństwo swoje i bliskich.

Sezon grzewczy tuż tuż. Warto zadbać o bezpieczeństwo swoje i bliskich.


Jako, że pogoda zaczyna nam nie sprzyjać, powoli rozpoczynamy ogrzewać swoje domy i mieszkania. Jednakże co roku słyszymy doniesienia o ludziach, którzy ulegli zaczadzeniu. Dlaczego jest to tak bardzo niebezpieczne? W skrócie osoby, które zostały zaczadzone, nie są w stanie normalnie oddychać. Hemoglobina, która odpowiada za wiązanie tlenu wraz z krwinkami czerwonymi traci swoje właściwości. Jest to bardzo poważne zagrożenie dla życia i zdrowia, wszystkich domowników!

Jak chronić się przed tym. Oczywiście odpowiednio dbać o daną instalację grzewczą. Jednak możemy zainwestować niewielkim nakładem kosztów w detektory, które potrafią wykryć zadane stężenia CO (tlenek węgla – czad) w pomieszczeniach zamkniętych, czyli tam gdzie grozi najbardziej.

W naszej ofercie znajduje się renomowanej firmy detektor OMRO, który potrafi wykryć nie tylko tlenek węgla ale także gaz ziemny (np. uszkodzona kuchenka), co może ustrzec przed zatruciem gazem, oraz groźnym wybuchem. Poniżej dokładniejsza specyfikacja urządzenia.PARAMETRY TECHNICZNE
- zasilanie: 230VAC, 50/60Hz
- rodzaj czujnika:tlenek węgla: elektrochemiczny
gaz ziemny: półprzewodnikowy
- głośność: 75dB
- wymiary: 82 x 135 x 41 mm (szer./wys./gł.)
- ilość w opakowaniu zbiorczym: 50 szt

dodatkowe funkcje:
dodatkowe wyjście przekaźnikowe umożliwia przekazanie impulsu do innego urządzenia przy stężeniu alarmowym (np. wentylator, syrena alarmowa, dialer telefoniczny)wyprowadzenie zasilania 12VDC umożliwiające np.
zamknięcie zaworu odcinającego dopływ gazu do instalacji

Zapraszam do zakupów.Zatem zastanów się czy warto ryzykować.

Przedłużacze elektryczne – Jaki wybrać ?

Przedłużacze elektryczne – Jaki wybrać ?

Przed zakupem danego odpowiedniego przedłużacza warto zastanowić się do czego on będzie nam potrzebny, a przede wszystkim w jakich warunkach będziemy pracować z jego pomocą.

Izolacja kabla

Izolacja kabla

Stanowi jeden z najważniejszych parametrów na który warto zwrócić uwagę. Obecnie najbardziej popularnym materiałem, z którego jest wykonana izolacja jest polichlorek winylu PCV, PVC, PCW a w przypadku przewodu przedłużacza to jest OMY/OWY lub H03VV-F według normy EU. Warto pamiętać o tym iż nie jest on odporny na działanie różnych czynników atmosferycznych, oraz długotrwałe działanie wilgoci. Nie jest on także odporny na działanie pewnych grup substancji. Przykładowo: oleje itp. Z tego powodu przedłużacze o takiej izolacji zaleca się używać w pomieszczeniach suchych. Ponadto takowy rodzaj izolacji charakteryzuje się niską odpornością na uszkodzenia mechaniczne.


Kolejnym materiałem wykorzystywanym w izolacji przewodów przedłużacza jest guma (OW H05RR-F ). Charakterystyka tego materiału pozwala na wykorzystywanie produktu na zewnątrz. Należy jednak pamiętać iż nie jest wskazane wykorzystywanie takowego przedłużacza przez dłuższy czasu w niesprzyjających warunkach. Taki przewód po prostu parcieje.


Najbardziej odporny materiał izolacji stanowi połączenie gumowej izolacji poszczególnych żył, oraz neoprenową osłoną całego przewodu. Stanowi ono idealną ochronę przewodu i zapewnia odpowiednią pracę przedłużacza w większości warunków.

Moc i klasa szczelności

Ważnym parametrem, który również warto uwzględnić podczas dokonywania zakupu przedłużacza, jest jego moc. Jest ona determinowana poprzez wielkość żył przewodu. Najpopularniejsze typy wymiarowe to 2G1,0; 3G1,0 oraz 3G1,5. Pierwsza cyfra oznaczenia mówi o ilości żył (2 lub 3 żyły), druga cyfra wyraża wartość pola przekroju poprzecznego pojedynczej żyły wyrażonej w mm2 (1,0 lub 1,5 mm2).Większe przekroje żył przeznaczone są już do bardziej zaawansowanych użytkowników (np. zasilanie maszyn budowlanych, etc.) i nie są zbyt często używane w budowie popularnych przedłużaczy.Z kolei należy raczej unikać przekrojów mniejszych od 1,0 mm2, ze względu na bezpieczeństwo użytkowania (zbyt mały przekrój przewodu można stosunkowo łatwo przeciążyć i doprowadzić w skrajnym przypadku nawet do pożaru).

Żyła o przekroju 1,0 mm2 pozwala bezpiecznie podłączyć urządzenia elektryczne o sumarycznej mocy do 2300 W, z kolei żyła o przekroju 1,5 mm2 pozwala bezpiecznie podłączyć urządzenia elektryczne o sumarycznej mocy do 3500 W.Kolejnym parametrem, na który należy zwrócić uwagę to poziom ochrony IP.Tutaj przedłużacz dobieramy w zależności od przeznaczenia jego pracy – w pomieszczeniach suchych można użytkować przedłużacze z oznaczeniem IP 20
Poziom ochrony IP 44 pozwala na pracę w środowisku, gdzie mogą pojawić się rozbryzgiwane ciecze(np. deszcz). Podczas pracy w takim środowisku należy również zwrócić uwagę na ogólny stan techniczny użytkowanego przedłużacza – najdrobniejsze przetarcia lub inne uszkodzenia mogą skutkować przebiciem elektrycznym i porażeniem prądem.

Przy pracy pod dużymi obciążeniami, gdzie sumaryczne obciążenie jest zbliżone do znamionowego obciążenia przedłużacza, warto by przedłużacz był wyposażony w zabezpieczenie termiczne zapewniające ochronę przed zniszczeniem. 

Podsumowanie

Reasumując kupno odpowiedniego przedłużacza jest podyktowane głównie doborem istotnych parametrów takich jak odpowiednia izolacja, moc, oraz klasa szczelności. Po zastanowieniu się do czego w zasadzie będziemy używać i w jakich warunkach, możemy dokonać odpowiedniego wyboru.Zapraszam do zapoznania się z ofertą przedłużaczy w naszym elektrosklepie.


środa, 28 września 2016

Układanie przewodów instalacyjnych

Układanie przewodów instalacyjnychWłaściwy dobór odpowiednich przewodów determinuje bezawaryjną eksploatację danej instalacji elektrycznej. Kolejnym równie ważnym aspektem jest prawidłowe ułożenie przewodów. Jak to zwykle bywa doświadczenie jasno pokazuje fakt iż nie warto w tym wypadku iść na tak zwaną łatwiznę, tzn. układać przewody byle jak, nie przestrzegając podstawowych zasad. Błędy, które wynikają z znikomych oszczędności na długości przewodu, potrafią szybko obrócić się przeciwko nam. Niedbale wykonaną instalację w pewnym czasie trzeba będzie poprawić, co skutkuje powiększeniem kosztów związanych z daną instalacją.
Podstawowe zasady układania przewodów
Przewody jednożyłowe należy układać w rurkach lub korytkach na tynku lub pod tynkiem. Przewody wielożyłowe z powłoką polwinitową mogą być układane bezpośrednio na tynku lub pod tynkiem (YDY, YDYp, YDYt). Zwróćmy szczególną uwagę na sposób ułożenia rurek bądź przewodów w instalacjach podtynkowych. Dobrą praktyką jest ich układanie poziomo bądź pionowo pomiędzy puszkami, gniazdami, wyłącznikami i punktami przyłączeniowymi instalacji. Ma to głównie na celu możność odtworzenia trasy przebiegu danego przewodu, co jest niesłychanie potrzebne podczas remontu i wiercenia w ścianie. Zaleca się aby pomiędzy naściennymi puszkami przyłączeniowymi przewód biegł równolegle do sufitu w odległości ok. 30 cm od jego powierzchni, lub równolegle do ościeżnic drzwiowych lub okiennych w odległości ok. 15 cm od ich krawędzi. Przewód prowadzony od gniazda do gniazda powinien być ułożony ok. 30 cm od krawędzi podłogi.
Unikaj popularnych błędów
Błędy powstałe podczas układania przewodów odczuwane są szczególnie dla użytkowników danej instalacji. Jednym z problemów powstałym z powodu nieprzestrzegania zasad jest trudność w modernizacji i rozbudowie instalacji. Często spotykanym w takich wypadkach kłopotem, jest montaż na ścianach elementów, które wymagają wiercenia otworów.


Poniżej małe zestawienie w postaci tabeli przedstawiające popularne błędy popełniane przez monterów.


Rodzaj błędu
Skutki
Źle dobrane zabezpieczenia
Przeciążenie instalacji(uszkodzenie odbiorników, może nawet doprowadzić do pożaru)
Źle zabezpieczona instalacja w pobliżu materiałów palnych np. poddaszach, kotłowniach
Ryzyko pożaru
Niedbale ułożone przewody
Utrudnienia w pracach modernizacyjnych np. nieumyślne uszkodzenie danego przewodu podczas wiercenia
Zbyt małe przekroje żył przewodów
Przeciążenie istalacji
Brak sporządzenia dokumentacji po wykonawczej instalacji
Wszystko powyżej.
Źle zaizolowane styki, ponacinana izolacja przewodów
Upływność prądu zwarcia i zadziałanie wyłączników różnicowo-prądowych
Nieprzestrzeganie kolorystyki żył
Możliwość pojawienia się napięcia na obudowie, co może skutkować porażeniem prądem


Układając instalację trzymaj się zasady prowadzenia przewodów równolegle lub prostopadle do ścian i ościeżnic. Nigdy nie prowadź instalacji na skos lub przez środek ściany!


Literatura.
1. Bezpieczna eksploatacja urządzeń elektrycznych, Serwański Z., PIP, Warszawa 2002
2. Poradnik Inżyniera Elektryka,t.3, Praca zbiorowa pod opieką W. Wasiluka, WNT , Warszawa 2005
3. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach, Boczkowski A., Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2008

Zapraszamy do naszego sklepu z artykułami elektrycznymi:
Elektrosklep Makro FHU

Przewody elektryczne

Przewody elektryczne

Jaki jest najprostszy sposób na zapewnienie bezawaryjnej i przede wszystkim bezpiecznej pracy instalacji elektrycznej? Odpowiedź jest bardzo prosta. Należy budować takową instalację z elementów, które spełniają odpowiednie normy, i zaspokajają oczekiwania kilenta.


W obecnych czasach niemalże większość czynności wykonywanych przez nas w mniej lub bardziej pośredni sposób wymaga dostarczenia prądu lub odpowiedniego sygnału komunikacyjnego. Z tego powodu jesteśmy wręcz otoczeni kilometrami przewodów. Są one narażone niejednokrotnie na ekstremalne warunki, przykładowo działanie w skrajnych warunkach atmosferycznych, lub inne nieprzyjazne oddziaływanie. Z tego tytułu warto zadbać o należyty dobór przewodów, do warunków pracy.

Warto pamiętać o fakcie iż jakość i odpowiedni typ przewodów podczas tworzenia instalacji przekłada się na bezpieczeństwo, oraz żywotność samej instalacji.

Przewody w zależności od funkcji

Przewody przesyłające energie elektryczną, to przewody linowe(potocznie nazywane fazowymi)Podczas normalnej pracy, znajdują się pod napięciem fazowym. W sieci trójfazowej przewody oznacza się kolejno: L1, L2, i L3. Patrząc przez pryzmat bezpieczeństwa warto wspomnieć tutaj o przewodach ochronnych. Stanowią one przewody uziemiające lub wyrównawcze. Ich zadaniem jest jak sama nazwa wskazuje wyrównanie potencjałów elektrycznych różnych elementów, które mogę znaleźć się pod napięciem.
Przewody te możemy podzielić na:

Przewody neturalne (N) – gdzie łączą się one z punktem neutralnym sieci elektroenergetycznej.
Przewody ochronne (PE) – są to uziemione przewody, które nie podlegają obciążeniu prądami roboczymi. Stanowią one ochronne poprzez samoczynne wyłączenie zasilania.

Te dwie funkcje (PE i N) można połączyć. Otrzymujemy w ten sposób przewód ochrono-neutralny(PEN)

Warto także zadbać o ochronę samej instalacji. Świetnym przykładem tego mogą stanowic przewody odgromowe, których to głównym zadaniem jest ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi.

Bezpieczeństwo

Mając na myśli zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi przed porażeniem, a także ochrona samej instalacji przed uszkodzeniem warto wspomnieć temat samej izolacji przewodów. W dzisiejszych czasach można wyszczególnić masę produktów, które stanowią izolację takich jak m.in. : guma, guma silikonowa, polietylen (PE), poliamid(nylon), poliuretan(PUR).
Obecnie często wykorzystywanym materiałem w tym celu jest polichlorek winylu (PCW), który charakteryzuje się dobrymi właściwościami termoplastycznymi, które idą w połączeniu z dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne.

Kable ognioodporne


Często mówiąc o bezpieczeństwie mamy na myśli ochronę przed porażeniem. Innym ważnym aspektem stanowi ochrona przed pożarem. Elementem, który w największym stopniu determinuje stopień ochrony przed pożarem jest materiał, który został użyty do wykonania przewodu. Przykładem tego są przewody bezhalogenowe. Są one nie palne lub palą się bardzo słabo. Główną ich cechą stanowi fakt, iż stanowią grupę przewodów samogasnących.

Wyjątkowo mocne
Mówiąc a tym aspekcie przewodów, mamy zazwyczaj kable odporne na ciągłe zginanie. Przykładem zapewniającym ochronne przed tym są przewody ze stalowymi linkami nośnymi.

Jak rozróżniać?


Przewody zazwyczaj są bardo podobne do siebie. W jaki sposób więc można je rozróżnić od siebie. Każdy producent oferujący dobry produkt umieszcza na przewodach wyraźne oznaczenia, z czego składa się z członu literowego i cyfrowego. Człon literowy określa w sposób jednoznaczny przeznaczenie danego przewodu, materiał, rodzaj izolacji. Natomiast człon literowy oznacza dopuszczalne napięcia, oraz przekroje żył.


Zapraszamy do naszego sklepu z artykułami elektrycznymi:
Elektrosklep Makro FHU